Result

2012

 Jan


Lindy Hop
Open Fast Feet Jack & Jill


1. Yuriy Krasko & Zhenya Tcvetkova
2. Kirill Zapylayev & Nastya Gorban
3. Alex Rudenko & Tanya Nosal


EDIT
NOTIFY ME
COMMENTS

RRID: 2453