Result

2012

 Feb


Lindy Hop
Jack & Jill Invitational


1. Denis Juravsky & Anastasia Korotchenkova
2. Igor Ben & Violetta Lebedeva
3. Alexey Pshelko & Eugenia Salakhudinova
4. Michael Grachev & Yana Koptsiuh
5. Dmirty Nasirov & Polina Klishova


EDIT
NOTIFY ME
COMMENTS

RRID: 2299