Result

2011

 May


Lindy Hop
Jack & Jill


1. Pamela Gaizutyte & Martynas Stonys
2. Ksenia Parkhatskaya & Pavel Sotnikov
3. Giuseppe Gio Olla & Wilhelm Novák


EDIT
NOTIFY ME
COMMENTS

RRID: 2008